Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet


REGULAMIN  TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET "20 lat razem"


I. Organizatorzy turniejów


- Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

II. Uczestnicy i warunki uczestnictwa

1. Rozgrywki mają charakter amatorski.

2. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodniczek,  adres e-mail i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie drużyny (maksymalnie 10 zaw. w drużynie).

3. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn - zgodnie z ogłoszeniem na stronie projektu (lub do wyczerpania limitu drużyn), zgłoszenia poprzez stronę internetową projektu.

4. Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków podczas gry. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

6. Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki są:

- Konrad Wikarjusz- koordynator turnieju,
- Michał Malinowski - sędzia główny turnieju.

III. System rozgrywek


1. Drużyny zostaną podzielone na  grupy (A ,B lub C )- w zależności od ilości zgłoszonych drużyn

2. Mecze w grupach będą rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch setów (do 15 pkt. bez względu na wynik)

3. Za każdy wygrany set drużyna zdobywa punkt, w przypadku tej samej ilości punktów decyduje stosunek bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami ew. małe punkty punkty

4. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a spotkania półfinałowe prezentować się będą następująco:

W przypadku zgłoszenia 12 drużyn:
a)
1 MIEJSCE GRUPA A- 2 MIEJSCE GRUPA C
1 MIEJSCE GRUPA B- 2 MIEJSCE GRUPA A
1 MIEJSCE GRUPA C- 2 MIEJSCE GRUPA B

5.
Mecze finałowe będą rozegrane do dwóch setów do 25 pkt, z ewentualnym tie-breakiem do 15 pkt systemem "każdy z każdym"

6. Reszta przepisów zgodna z przepisami PZPS.

7. Turnieje rozgrywane będą w hali MCSiR w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sienkiewicza 34

8. Wszystkie sporne kwestie prosimy kierować do koordynatora turnieju lub sędziego głównego.

IV. Inne

1. Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego (konsekwencje walkower).

2. Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje walkower).

3. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. Prosimy drużyny o zabranie ich ze sobą na turniej.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POWYŻSZEGO REGULAMINU (SYSTEMU ROZGRYWEK) PRZED STARTEM PIERWSZYCH SPOTKAŃ GRUPOWYCH.
 

 
© 2019 Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna. Wszelkie prawa zastrzeżone.